Sundsgymnasiet Genom Åren


Lilliane Bannister & Joakim Björck 2017-11-16

Tornhuset är en av Sundsgymnasiets byggnader. Där finns även Vellinges bibliotek.<br /><br />
Bild:Joakim Björck
Tornhuset är en av Sundsgymnasiets byggnader. Där finns även Vellinges bibliotek.Hösten 1998 började de första eleverna på Sundsgymnasiet. Vångaskolan i Vellinge hade byggts om till det nuvarande Sundsgymnasiet. Det är nu snart 20 år sedan och flera ändringar har gjorts under denna tid, både vad gäller skolsystem och sätt att lära.

Program

Programutbudet på Sundsgymnasiet har genomgått många förändringar sedan starten. Enligt Yrkesvägledaren Anne Wärenfalk fanns det estetiska programmet, samhällsprogrammet, medieprogrammet, naturprogrammet, och individuella programmet när Sundsgymnasiet startades. Några år senare startade barn och fritidsprogrammet samt idrottsprogrammet.

Idag har Sundsgymnasiet sex olika program: ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, och idrottsprogrammet.

 

 

Inspark blev stranddag

Innan 2012, fanns det en tradition bland eleverna som innebar att ettorna “sparkades” in av treorna. Insparken skedde utanför skoltid och innehöll såväl alkohol som förnedrande “uppdrag”. 2011 blev en elev illa skadad i samband med insparken och såväl skola som polis fick nog.

2012 infördes en ny tradition organiserad av kommunen, polisen, och skolan. De nya heldags aktiviteterna är fokuserade på att eleverna lär känna varandra, och om säkerhet. Detta utspelar sig på Skanörs strand vilket sen fortsätter på Falsterbo Strandbad. Vuxna följer också med under kvällen likaså polis, föräldrar, och lärare från Sunds. Polisen är glad att det inte finns några problem eller dåligt beteende.

Kenneth Abrahamsson var stationschef för polisen i Vellinge 2012. Han uttalade sig positivt om arrangemanget 2013 i ett pressmeddelande från Vellinge kommun.

– Vi ser inte välkomstdagen som ett riskarrangemang på något sätt. Vi medverkar för att vi vill ha en bra relation med ungdomarna och inte bara dyka upp när det är något negativt på gång.

 

Den stora branden

Sundsgymnasiet är uppdelat på tre lokaler: Tornhuset, Borgen och Bryggan. Andra företag och verksamheter hade sina lokaler i Tornhuset också som t.ex. tandvård, läkargrupp och bibliotek. Tornet brann ner den 16:onde oktober 2007. Enligt artikeln “Storbranden i Vellinge var anlagd” av Lennart Hansson (publicerad på Sydsvenskans hemsida 18 oktober 2007) så har man gjort en teknisk undersökning av branden och konstaterat att den var anlagd. Men än idag vet man inte vem det var.

Det nya Tornhuset stod klart 2009.

 

Nya gymnasieskolan

2011 är ett viktigt år för skolorna i Sverige eftersom skolsystemet ändrades. Enligt gymnasieläraren Tor Nilsson så har lärosättet ändrats i gymnasiet från självständigt lärande till traditionellt lärande vilket innebär att istället för att eleverna själv skulle vara ansvariga för sitt lärande så är lärarna nu också ansvariga för att eleverna lär sig. Sättet där eleverna lärde sig själva kallas för problembaserat lärande (PBL). En annan stor ändring var betygssystemet. Istället för användandet av MVG-IG så använder vi oss numera av betygssystemet A-F. Betygskriterierna ändrades också. Istället för den korta förklaringen för att nå respektive betyg så har vi idag längre och nyanserade förklaringar som gör det lättare att förstå.

Enligt gymnasieläraren Rosita Anderson Scouenborg (lärare på Sundsgymnasiet sen det startades 1998) så är det lättare idag att kunna nå högre betyg än vad det var innan ändringen. Enligt henne så var det ofta som elever fick betyget “G” och inte högre eftersom det krävdes att eleverna självständigt skulle bidra med mer i uppgiften än vad man fick information om. Så det har blivit betydligt lättare efter Skolsystemets ändring.

Gymnasieläraren Johanna Lindström har funderingar kring datoranvändningen i skolan.

- Datorn i skolan är både bra och dålig. Det är enklare och snabbare att arbeta med datorn och spara sitt material. Men det kan också vara distraherande att ha tillgång till så mycket information i sin dator eller i sin telefon.

 

Så Sunds har, genom dessa 20 åren, verkligen utvecklats på flera olika sätt. 


Skriv utSök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv
Tipsa redaktionen
Mest lästa

Kultursverige


Studentliv


YouthPastellSöda verkSport & blandatThe WavesRun AwayiProjectStyleup


Inhouse


Svett

Sundsproduktion
Ansvarig utgivare:   Harriet Hultén Westberg
Webmaster:   Harriet Hultén Westberg