Sundsgymnasiet 20 år


Martina Åberg & Filippa Rosengren 2017-11-15
Det är dags att fira! Inte bara fira in det nya året utan även att Sundsgymnasiet fyller hela 20 år. Under skolans aktiva år har det hänt en hel del, små förändringar men också stora händelser som satt sina spår och format hur skolan ser ut och fungerar idag. Allt detta och lite till finns att läsa om i vår artikel som inkluderar både intressant fakta och roliga intervjuer.

År 1998 startade Sundsgymnasiet. Vid denna tidpunkt fanns enbart Borgen som innan Sundsgymnasiets verksamhet flyttade in var en högstadieskola vid namn Vångaskolan samt byggnaden Tornet. Det jobbade då ungefär 20 lärare på skolan och det gick ungefär 200 elever i årskurs ett.
    Programmen som fanns att välja mellan var estet, medieprogrammet, naturkunskap, samhällsvetenskap och det så kallade individuella programmet. En skillnad var att det då fanns  en inriktning på ekonomi inom samhällsvetenskapsprogrammet. Häst- samt golfinriktningarna på idrotts programmet fanns inte när skolan startade utan är något som tillkommit under senare år. Visionen var densamma som idag där fokusen ligger på ansvarstagande, öppenhet, kommunikation, kreativitet och kunnighet.
    År 2006 byggdes Bryggan vilket betydde att skolan numera bestod av tre byggnader, åtminstone fram till 2007 då Tornet förstördes i en våldsam brand. Dock byggdes Tornet upp på nytt och står idag på skolområdet i en något mer modern tappning. Låt oss inte glömma det nya individuella valet arkitektur som tillkom höstterminen 2017.


Under de 20 åren som såväl elever som lärare har kommit och gått så har tiderna förändrats och så även Sundsgymnasiet. Nedan följer fem intervjuer med fokus på att gräva i vad som har hänt under tidens gång.


Intervju med Marie Johnsdotter Pihl
Marie Johnsdotter Pihl började jobba på Sundsgymnasiet i augusti 2012. Hon var då och är än idag skolans biträdande rektor. Marie hade då hon började arbeta på Sundsgymnasiet ansvar för ekonomi- och samhällsprogrammet, idag har hon istället ansvar språkintroduktionsprogrammet och samhällsprogrammet.  


Vad anser du är den största förändringen under tiden du har jobbat här?
- Den allra största förändringen tycker jag var när vi fick en ny rektor för tre och ett halvt år sedan. Gert Åkesson hade varit rektor enda sedan starten men i samband med att han gick i pension fick vi vår nya rektor Jonas Frankel. Sedan tycker jag också att en stor förändring är att vi har ökat enormt i volym, det vill säga fått mycket fler elever som söker hit. En annan stor förändring är att det tillkommit fler inriktningar inom de olika programmen samt blivit två klasser inom teknik. Vi har även utvecklat den profil som numera finns i ekonomi-idrotts linjen och inte bara den elitsatsning som vi tidigare haft, berättar Marie.

Vad var skolans vision från start enligt dig, har den förändrats?
- Jag tycker inte att visionen i sig har förändrats. Förr var den inte nedskriven men sen satte vi oss ner och skrev ner den så att det blev till verklighet, fortsätter Marie. 


Tycker du att skolan ligger långt fram eller långt bak i utvecklingen? 
- Jag tycker att vi ligger fantastiskt långt fram eftersom vi ständigt utvecklar olika saker i skolan så som kurser och program. Exempelvis så har vi förändrat samhälle-samhälle inför det kommande läsåret. Dock tycker jag att vi är något unga fortfarande om man ser till den volym vi har, säger Marie med ett leende på läpparna. 


Vad är dina närmsta mål som biträdande rektor på Sundsgymnasiet?
- Först och främst och även det som jag kommer fokusera mest på är visionen och att den ska bli 100% verklighet för alla. Sedan vill jag jobba vidare med värdegrunden och att det exempelvis ska vara nolltolerans mot diskriminering och så vidare. En annan stor sak som jag vill lägga mycket fokus vid är språkintroduktionseleverna och att de ska kunna komma till skolan och känna sig trygga och lära sig oavsett vad som händer under morgondagen. När vi ändå är inne på och pratar om just språkintroduktion så vill jag såklart också att Sundsgymnasiet ska bli bäst i Sverige på det och att så många som möjligt ska få en gymnasieutbildning, detta utvecklar vi också hela tiden och bland annat har vi ett jättebra samarbete med skolor i Malmö och Lund som ska stärka vår språkintroduktion, förklarar Marie. 


Telefonintervju med Gert Åkesson, före detta rektor på Sundsgymnasiet
Gert Åkesson började arbeta på Sundsgymnasiet i november 1997 som skolans första rektor. Han arbetade då själv med att rekrytera lärare och anställda samt planerade för den start som sedan ägde rum under hösten 1998. 


Vad anser du var den största förändringen under tiden du arbetade här?
- Vi startade ju upp med endast en årskurs så jag tycker nog att den största förändringen var när vi expanderade i både elever, lärare och utrymme. Sedan tillkom det nya reformer, nya program samt olika läroplaner på gymnasienivån, berättar Gert.


Vad var skolans vision från start enligt dig, förändrades den under tiden du jobbade du här?
- Skolans vision från början var något som politikerna beslutade om, alltså att vi skulle bygga en gymnasieskola här i Vellinge. Skapa en skola som låg i framkant. Visionen för skolan var väl egentligen att det skulle vara ett nytt tänk och fräscht. En helt ny skola med ett annat tänk än det varit tidigare.  Sen är ju skolan väldigt öppen med stora glaspartier och lärarna sitter ute med eleverna och fikar och inte inne i något lärarrum vilket också var en del av den vision som vi ville nå vilket jag också tycker att vi gjorde, fortsätter Gert.


Anser du att skolan låg långt fram eller långt bak i utvecklingen under din tid här?
- Jag tycker definitivt att skolan ligger i framkant utvecklingsmässigt och har gjort det hela tiden. Vi hade många skolor som ville kolla hur vi arbetade med eleverna exempelvis. Sedan har vi ständigt varit i utveckling. Skolan har ju också varit väldigt populär och det har kommit allt fler elever från andra kommuner än Vellinge, säger Gert och skrattar till. 


Hur tycker du utvecklingen ser ut idag?
- I min mening anser jag att skolan fortfarande ligger långt fram i utvecklingen och att den har en hög status och gott rykte. Jag träffar mycket folk från andra kommuner idag och då är det många som pratar gott om Sundsgymnasiet, berättar Gert för oss.  


Vad var dina mål för skolan som rektor när du arbetade här?
- Mitt främsta mål var såklart att vi skulle ligga i framkant och att skolan skulle vara attraktiv för elever. Sedan var det såklart även ett mål att eleverna skulle trivas på skolan och att skolan skulle ligga som en bra grund för vidare studier eller arbete. Sedan ville jag också att en hög kvalité på alla våra utbildningar. Jag ville också att allt skulle vara ordning och reda på skolan och att vi hade koll på både lärare och elever, fortsätter Gert.

Intervju med Claes Nordin
Claes Nordin började jobba på Sundsgymnasiet i maj 1998, då som IT-ansvarig och tekniker men höll även några mindre kurser i teknik. 


Vad anser du är den största förändringen under tiden du har jobbat här?
- Jag tycker att den största förändringen är den tillväxt som skolan gjorde från 200 elever som fanns när skolan startade, till 700 elever som finns på skolan idag. Under hösten då både ettor och tvåor gick på skolan blev stämningen intim. Dels kände man alla elever som gick där eftersom det var så få men även att det blev så mycket yta och många klassrum för både elever och lärare, berättar Claes.


Vad var skolans vision från start enligt dig, har den förändrats?
- Jag tycker att skolans vision ligger kvar och är densamma från starten. Grunden finns också kvar. Det har hela tiden varit att vi som lärare eller anställda ska se eleverna och vara med ute o korridorerna till exempel och sitta med och fika och äta lunch för att visa att vi bryr oss om elevernas skolgång. Jag tänker också att det även är ett litet hårt klimat då man hela tiden fightas med andra skolor om vem som är bäst. Dock anser tycker jag att det som är viktigt är att vi ska ses oss själva på skolan, tänket ”vi är vi, vi är duktiga”, förklarar Claes.


Tycker du att skolan ligger långt fram eller långt bak i utvecklingen när det gäller IT?
- Jag anser att skolan ligger långt fram och framförallt tack vare tekniken, säger Claes.


Vad är dina närmsta mål som IT-ansvarig?
- Om 25 år vill jag att Sundsgymnasiet ska vara Sveriges bästa skola med modern teknik där allt ska vara trådlöst. Till exempel uppkopplingar till projektorerna i klassrummen. Min önskan på Sundsgymnasiet inom de närmaste åren när det gäller teknik är att den ska vara enkel och lättförståeligt så att både elever samt lärare kan på ett enkelt sätt förstå hur de ska gå till väga, säger Claes och ler. 


Har du något önskemål för Sundsgymnasiets IT?
- Att tekniken ska bli enklare och mer åtkomlig för alla. Jag tycker också att vi ska bli helt trådlösa, dock har vi märkt att vi behöver kabeln som en backup, avslutar Claes.


Intervju med Tor Nilsson
Tor Nilsson började på Sundsgymnasiet samma år som det startade precis som Claes. Han var då utbildad lärare i både idrott och filosofi men höll enbart i idrottslektioner. Tor stod för samtliga 10 klassers idrottslektioner.


Vad anser du är den största förändringen under tiden du har jobbat här?
- Jag skulle säga att det är läroplanen som såg annorlunda ut på den tiden. Det var stora strömningar inom pedagogiken och eleverna skulle leta upp sin egen kunskap. Man kan nästan tro att det var förbjudet för lärare att berätta för eleverna. Det gick lite för långt ibland med det pedagogiska och det var för höga ambitioner för eleverna, ler Tor och skrattar till. Idag ser det lite annorlunda ut, en större utveckling för både elever och lärare när det gäller läroplanen. Idag är det ett större fokus på det formativa och att hjälpa eleven att vara självständig. En annan stor förändring är den öppenhet som blivit mellan eleverna, förr såg man tydligare på varje elev var den kom ifrån och det fanns en tydlig spänning bland eleverna. Idag är det mer harmoniskt, avslutar Tor.


Vad var skolans vision från start enligt dig, har den förändrats?
- Vissa saker var självklara men jag tycker att vi har lyckats med att bibehålla öppna och trevliga klimat som vi ville uppnå när skolan startade, säger Tor.


Tycker du att skolan ligger långt fram eller långt bak i utvecklingen när det gäller idrott?
- Jag kunde inte önska mer än vad jag har. Har tillgång till att fixa det jag vill inom en rimlig gräns. Så jag anser att vi ligger långt fram med mycket resurser och så vidare och vi har till exempel ett jättebra samarbete med Formtoppen vilket också förstärker våra resurser, berättar Tor. 


Vad är dina närmsta mål för idrotten på Sundsgymnasiet?
- Det finns inte en tydlig vision om mina mål på det viset. Jag utvecklar mina kurser hela tiden under årens gång och utvecklar det som inte fungerar så att allt ska vara tipptopp. Sedan är det mer tacksamt att vara idrottslärare idag då de flesta elever även tränar själv och det ligger mycket fokus vid hälsa vilket också gör att det underlättar för mig som lärare, avslutar Tor. 


Har du något önskemål för Sundsgymnasiets idrottslektioner?
- En önskan är att vi skulle ha skolans nätverk även nere i Vanningen, det hade underlättat i lärandet, säger Tor. 


Intervju med matpersonal
Annelie Zetterberg, Anna-Karin Örnberg och Anette Holmqvist började arbeta i Sundsgymnasiets kök i juli 1998. Då jobbade alla tre både i köket och skolans två caféer. Vid skolans start var det sex personer som arbetade med skolans matbespisning. 


Vad anser ni är den största förändringen på skolan under tiden som ni jobbat här?
- Den största förändringen är såklart att det blivit fler elever på skolan. Men ser man till det som vi jobbar med så tror vi att det är att vi nu lagar allting från grunden, innan var det mycket mer halvfabrikat. Nu bakar vi också mycket mer, nästan allting bakar vi på plats samt all mat lagas också på plats. Vi har också fått mycket mer ekologisk mat och fika också, förklarar de. 


Vad var skolans vision från start enligt er, har den förändrats?
- Visionen från början var nog bara att vi skulle göra våra matgäster nöjda men inte så mycket fokus på att maten skulle vara ekologisk eller kravmärkt men det var ju inte heller så vanligt på den tiden. Så den har ju förändrats väldigt mycket då från nu också med att vi fått så mycket mer ekologisk mat och att det är viktigt att allting ska vara miljövänligt och kravmärkt, säger de. Vi har alltid haft en vegetarisk rätt i veckan men det har lagts lite mer vikt vid det nu tycker jag ändå. Fler också som är vegetarianer, avslutar Anette. 


Tycker ni att skolan ligger långt fram eller långt bak när det gäller maten?
- Ser man till matsidan så att säga så tycker vi nog att vi ligger väldigt långt fram. Mycket som är ekologiskt idag och kommunen ligger ju även högt på den fronten vilket vi också tycker speglar en del av skolans egna restaurang. Det enda som jag nog kan tycka behöva ändrats är att mycket behöver fräschas till, säger Anna-Karin.


Vad är era närmsta mål för maten på Sundsgymnasiet?
- Vi vill främst att IT-caféet ska bli mer ekologiskt än det är idag samt kravmärkt. Sen vill vi också få bort lite mer socker och ha lite mer mackor istället, mer åt hållet med smoothies och liknande. Sedan måste vi också säga att vi älskar att jobba på Sundsgymnasiet och det finns mycket bakom att vi jobbat här så länge. Framförallt för att det är så trevliga elever och en väldigt trevlig miljö att jobba i. Vi får ju också en annan relation till eleverna än lärarna eftersom vi inte ställer några krav. Ska man klaga på något är det nog att både elever och lärare är lite grisiga och inte plockar undan efter sig så större och fler soptunnor hade passat väldigt bra, säger Annelie och skrattar.


Om ni kunde önska mer gällande mat och kök på skolan vad hade det varit?
- Vi hade gärna önskat att vi fick ha en espressomaskin i caféerna så vi kunde vidga våra alternativ lite mer och vi tror nog det hade varit uppskattat av eleverna. Grillar hade också varit väldigt trevligt att ha, vi tror att det hade blivit en större gemenskap om eleverna och lärarna fick komma ut på luncherna och sitta och äta tillsammans under sommaren. Sedan hade det varit roligt om det fräschades till lite överallt och köptes in fler möbler. 


Tack till Marie Johnsdotter Pihl, Gert Åkesson, Claes Nordin, Tor Nilsson, Annelie Zetterberg, Anna-Karin Örnberg och Anette Holmqvist för fakta och intervjuer. 

Text av Martina Åberg & Filippa Rosengren.


Skriv utSök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv
Tipsa redaktionen
Mest lästa

Kultursverige


Studentliv


YouthPastellSöda verkSport & blandatThe WavesRun AwayiProjectStyleup


Inhouse


Svett

Sundsproduktion
Ansvarig utgivare:   Harriet Hultén Westberg
Webmaster:   Harriet Hultén Westberg