Fred och framtid i fokus


Julia Olséni 2019-03-29

Länderna förbreder sig inför presskonferens. 
Bild:Julia Olséni
Länderna förbreder sig inför presskonferens. 

Under förmiddagen höll länderna presskonferens där de presenterade sina slutgiltiga resolutioner.

USA startar sin presskonferens med att meddela att deras resolution fått stöd av Israel, Storbritannien, Egypten, Kenya och Saudiarabien. USA ser ett stort problem mellan Israel och Palestina. De anser att man måste ha en så realistisk och framtidsdriven lösning som möjligt.

- Först och främst måste man få en lösning från båda parterna, menar USA:s delegat. Vi ska försöka förhandla och komma fram till konsensus där båda parterna kan vara nöjda i konflikten, istället för att sätta krav på en part, säger USA:s delegat.

Israel och Egypten har valt att stödja USA:s resolution eftersom att resolutionen blickar framåt, vill hitta en lösning som gynnar båda parterna och som fördömer Hamas och deras handlingar.

På sin presskonferens går Israel rakt på sak. Det vill skapa en långvarig fred med Palestina. Deras resolution handlar om terrorismen och hur man ska stoppa den. Israel poängterar att de har en skyldighet att skydda sin befolkning mot terrorismen.

För USA är det en självklarhet att stödja Israels resolution i denna fråga då de delar samma värderingar angående terrorism.

- Av omvärlden har vi i många fall setts som förtryckare men i själva verket tar vi bara ansvar för vår befolkning och deras välmående, avslutar USA:s delegat bestämt.