Medberoende- en osynlig, psykologisk sjukdom


Julia Wictorsson 2017-01-15


Den osynliga, psykiska sjukdomen; medberoende drabbar de oskyldiga, är osynlig för de utomstående och gör ont på insidan. Antalet barn med denna psykiska sjukdom ökar, samtidigt som många inte vet vad definitionen av medberoende är.


Att vara medberoende drabbar ofta de som lever med en missbrukare, t ex en alkoholist eller narkoman, eller med en psykiskt sjuk människa.

Är man medberoende anpassar man sitt beteende och ibland också sin personlighet efter den beroende för att passa in i dess vardag och för att undvika bråk och konflikter. Tommy Hellsten, författare till boken ”Flodhästen i vardagsrummet”, en bok om medberoende, har följande definition på vad medberoende är ”Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet, utan anpassar sig till den."

 

Vem som helst kan vara medberoende. Du kan oftast inte se på en människa om den är medberoende eller inte. Kanske har du med en medberoende eller en före detta medberoende att göra? Någon som under sin barndom vuxit upp i ett hem där alkohol, droger eller psykisk sjukdom har tagit den största platsen i deras och deras familjs liv.

 

Psykologen Daniel Krafts definition av medberoendet och vad det utvecklar för egenskaper hos ett barn som växt upp i en eller flera föräldrars destruktiva beteende, handlar om hjälpbehov och utvecklandet av ”överhjälpsamhet”.

 

Något en missbrukande förälder i en familj gör, är att utveckla ett stort hjälpbehov vilket till slut får de närmsta i livet att agera därefter. Familjen och de närmsta blir slavar under den beroendes hjälpbehov vilket i sin tur utvecklar ett hjälpbeteende hos missbrukarens närmsta. Den medberoende blir överhjälpsam och kanske t o m utplånar sin egen personlighet.

 

Utöver överhjälpsamhet, utvecklar den medberoende även en mur runt sig själv. Den medberoende blir expert på att skydda sin missbrukande eller psykiskt sjuka förälder och på att dölja sina egna inre känslor från omgivningen. Detta gör att det svårt för en utomstående att förstå vad den medberoende är med om och vilken miljö han eller hon lever i och det blir därmed svårt att hjälpa till.


Har familjens förälder/föräldrars beteende och utvecklande av hjälpberoende pågått under en längre tid eller varit mer intensivt, kan den medberoendes beteende och känslor följa med in i vuxen ålder. Även om det finns hjälp eller om den medberoende lyckats ta avstånd eller tagit sig ur situationen på egen hand, är känslorna och grundbeteendet ofta kvar. Ibland kommer det tillbaka med avbrott för olika långa ”pauser” emellan, men innerst inne finns dom.


Det kan vara svårt att plocka fram och avslöja känslorna och beteendet för någon annan eftersom förtroendet gentemot andra människor ofta är lågt. 
 


Då du inte vet vem av dina kompisar eller vem i din omgivning som är medberoende, ta varje människas försök till att avslöja sina innersta känslor som ett fint förtroende och en gåva! Är det en medberoende som talar om minsta lilla för dig, är det ett stort steg i dennes psykologiska kamp att försöka komma ifrån sitt medberoende.   

 


Skriv utSök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv
Tipsa redaktionen
Mest lästa

Kultursverige


Studentliv


YouthPastellSöda verkSport & blandatThe WavesRun AwayiProjectStyleup


Inhouse


Svett

Sundsproduktion
Ansvarig utgivare:   Harriet Hultén Westberg
Webmaster:   Harriet Hultén Westberg