FN-rollspel: Pilotprogram eller bekämpning av terrorismen?


Martina Åberg 2018-04-20

Irans delegater under presskonferensen.
Irans delegater under presskonferensen.

Idag hölls flertalet presskonferenser där de slutgiltiga resolutionerna presenterades under Sundsgymnasiets FN-rollspel 2018. I år var antalet slutresolutioner ovanligt högt med hela nio stycken, dock presenterade flera av dessa likvärdiga lösningar där resolutionerna uteslutande lutade sig mot suveränitetsprincipen och kände full tillit inför att länderna själva var kapabla att lösa den rådande situationen i mellanöstern som idag inkluderar många konflikter.

Tyskland och Sverige yrkar för att erbjuda humanitärt bistånd genom att båda länderna tillåts komma in i Irak. De erkänner att budgeten skapar en stor utmaning eftersom de måste prioritera vart det humanitära biståndet ska styras och med andra ord inte kommer kunna att hjälpa alla de som är i nöd. Finansiering av det humanitära biståndet ska gå genom Fns medlemsländer. Irak och Usa vill istället se ett eldupphör i regionen under sex månader samtidigt som Irak ska återuppbyggas. De pekar på att det kommer bli en stor utmaning att lösa konflikten med kurderna men hoppas på att denna konflikten ska komma att lugna ner sig när andra konflikter och rådande problem i regionen tas tag i. Huvudansvaret läggs dock på FN.
- Det ligger på FN att få det hela att fungera, säger en av USAs delegater under presskonferensen.

 

Spanien, Frankrike och Kanada vill se att kurderna ges större möjlighet att utöva sin kultur, sitt språk och sina normer. Något som ska ske genom ett diplomatiskt samarbete genom FN. De kan dock inte svara på hur detta ska komma att finansieras men försäkrar sig om att kurderna kommer att ta emot deras resolution mycket väl eftersom den är neutral men även mycket fredlig.

 

Även terrorismen kom att nämnas. Under Serbiens, Tysklands och Syriens gemensamma presskonferens presenterade de sin slutliga resolution vars mål är att bekämpa terrorismen genom att regionalt samarbete i mellanöstern och underorgan. De betonar att terroristerna är ute efter att splittra länderna och att de därför genom FN medlemsländernas pengar vill bekämpa terrorismen för att lugna ner den rådande situationen.

 

Storbritanniens resolution är den som uppnått mest stöd. För dem så är det korruptionen som står i fokus och att denna ska redas ut för att sedan bekämpas. Detta genom ett pilotprogram under tre års tid där pengar ska ges till ett underorgan som i sin tur ska kunna spåra var dessa pengar går och komma fram till var korruptionen uppstår. De ser inga stora utmaningar med sin resolution, detta eftersom programmet enbart är ett test. Skulle pilotprogrammet visa sig fungera så kan underorganet förlänga arbetet utöver de tre planerade åren.

 

Turkiet, Syrien, Ryssland och Kina ställer sig bakom Irans resolution om att inte lägga sig i den rådande situationen eftersom detta skulle bryta mot suveränitetsprincipen. De förlitar sig istället på att Irak själva kommer att lösa situationen gällande kurdernas självständighet. Något som även framgår i Kinas egna presskonferens samt Ukrainas. Under Rysslands egna presskonferens förtydligar de en del ändringar i resolutionen, de vill bland annat bygga upp skolor och gymnasieskola i området. Utöver det vill de se en polisskola där enbart medborgare ska kunna gå, dessa i sin tur ska vara inkluderade i arbetet att driva ut IS ur landet.

 

Härnäst följer voteringen för vilken slutresolution som ska gå igenom och sättas i verket. Ett besked vi förväntas få under fredagseftermiddagen.


Skriv utSök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv
Tipsa redaktionen
Mest lästa

Kultursverige


Studentliv


YouthPastellSöda verkSport & blandatThe WavesRun AwayiProjectStyleup


Inhouse


Svett

Sundsproduktion
Ansvarig utgivare:   Harriet Hultén Westberg
Webmaster:   Harriet Hultén Westberg