FN-rollspel

Flertal resolutioner lades fram under fredagen


Joakim Björck 2018-04-20

8 resolutioner presenterades vid fredeagens presskonferenser på Sundsgymnasiets FN-rollspel.

Resolutionerna syftade för att förbättra Kurdernas situation. Det handlade allt från pilotprojekt till att bygga skolor. Så här kan resolutionerna sammanfattas


Irak, USA och Saudiarabien

Irak, Usas och Saudiarabiens resolution gick ut på att Återuppbygga Irak. De hoppas på att få stöd från FN med ekonomin. Delegaterna säger att den svåraste uppgiften är att lösa konflikten med kurderna. Kurderna har fått ok i svar på sin självständighet men ingenting gick igenom.

Jordanien, Tyskland, Sverige, Ukraina och Storbritannien stödjer Iraks, USAs och Saudiarabiens resolution.

 

Spanien, Frankrike och Kanada

Resolutionen gick ut på att de ska arbeta för kurdernas möjlighet att utveckla sin kultur, normer och språk. Spanien, Frankrike och Kanada främjar de mänskliga rättigheterna. De vädjar om att de syriska, turkiska, iranska och irakiska regimerna ska ge kurderna möjligheten att uttrycka sig i kultur, språk, arbete samt utbildning. De Uppmuntrar FN till att fördöma olagliga folkomröstningar för att skydda suveränitetsprincipen som garanterar hur stater ska hålla sig till varandra. De vill att alla ska samarbeta genom diplomatiska vägar som sker genom FN

Delegaterna ville inte svara på hur det ska finansieras

Den största utmaningen är att få alla länder till att samarbeta.

Ukraina, Israel, Storbritannien, Sverige och Tyskland stödjer Spaniens, Frankrikes och Kanadas resolution.

 

Serbien, Turkiet och Syrien

Serbien, Turkiet och Syrien vill bekämpa terrorism i mellanöstern. De presenterar lokal lösning.

Kina, Ryssland och Iran stödjer Serbiens, Turkiets och Syriens resolution.

 

Storbritannien

Deras resolution föreslår ett pilotprogram som ska pågå under 3 år för att minska korruptionen inom den kurdiska regionen. Storbritannien vill ge antal pengar till ett underorgan i FN, UN Odyssey. UN Odyssey tar hand om korruptionen inom FN. UN Odyssey ska hyra personal och kontor i Bagdag över tre år för att bekämpa korruptionen inom den kurdiska regionen. Pilotprogrammet är i princip ett test som ger resultat och kritik. Om det fungerar bra så utsätts det i flera länder.

USA, Ukraina, Irak, Frankrike, Kanada, spanien, tyskland, Israel, Saudarabien och Sverige stödjer resulotionen.

Resolutionen är väldigt neutral och unik vilket ledde till varför så många länder stödjer resolutionen enligt delegaterna.  

 

 

Iran

Iran menar att ett självständigt Kurdistan destabiliserar regionen. Det bryter mot suveränitetsprincipen. Iraks Regering bestämmer om kurderna ska vara självständiga eller inte. Iran ska agera diplomatiskt. Varje land får avgöra vad de tycker är bra för deras situation.

Iran vill komma på fredliga förhållanden mellan länderna i regionen. Det går inte att lösa konflikten medans det finns flera konflikter runt om. Alla måste ta hand om de andra konflikterna först.

Ryssland, Turkiet och Syrien stödjer Irans resolution.

 

Ryssland

Ryssland bestämmer sig för att stödja Syrien istället för Irak på grund av suveränitetsprincipen.

Ryssland vill hjälpa till de områden som blivit drabbade av IS. Ryssland vill bygga skolor i Damaskus och Palmira. Grund och gymnasieskolor i båda städer och högskola i Palmira.

I högskolan kommer folk bli utbildade till poliser som kommer driva ut IS i framtiden.

Ryssland fick inget stöd av Irak så de flyttade planen till Syrien då de hade börjat stöda Ryssland.

Iran, Syrien, Kina, Turkiet stödjer Rysslands resolution.

 

Kina

Varje land ska få möjligheten att lösa situationen på egen hand. Kina erbjuder humanitär hjälp till de länder som efterfrågar det. Den humanitära hjälpen ska hjälpa de drabbade.

Kina godkänner Kurdernas självstyre men skulle inte acceptera självständighet till kurderna.

Kina vill erbjuda Irak ekonomisk hjälp till att återbygga staden Mosul.

Iran, Ryssland, Saudiarabien, USA och Syrien stödjer Kinas resolution.

 

Ukraina

Ukraina vill upprätthålla suveränitetsprincipen för att skapa en lugnare känsla inom de utsatta staterna. Ukraina vill snabbt bistå den hjälp då de olika staterna tolkar det på olika sätt.

Viktigt att alla hittar en lösning angående problemet vilket behöver att alla FN-medlemsstater måste agera tillsammans. De förväntar att FN kommer att stödja insatserna mot illegala vapenanvändningarna inom suveränitetsprincipen. Ukraina vädjar om invånarnas säkerhet också.

Storbritannien, Spanien, Kanada, Frankrike, Sverige och USA stödjer Ukrainas resulotion.


Skriv utSök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv
Tipsa redaktionen
Mest lästa

Kultursverige


Studentliv


YouthPastellSöda verkSport & blandatThe WavesRun AwayiProjectStyleup


Inhouse


Svett

Sundsproduktion
Ansvarig utgivare:   Harriet Hultén Westberg
Webmaster:   Harriet Hultén Westberg